Estudio del Ensayo a Carga Puntual en materiales calizos de la C.Valenciana - Pagina 1

Índice del artículo

Resum

Entre els paràmetres de càlcul més importants en la mecànica de roques, es troba la resistència a la compressió simple, un valor que ens ajuda a la caracterització i l’estudi del comportament dels massissos rocosos. Disposar d’una bona correlació entre l’assaig de resistència a la compressió simple (RCS) i el de càrrega puntual (PLT) pot ser d’una gran importància, ja que s’obtenen beneficis per la realització d’assajos més ràpids i econòmics, que poden aportar la mateixa seguretat en els càlculs d’estructures i actuacions en massissos rocosos. Un pas previ per a poder aplicar aquesta correlació és disposar d’un bon mètode de determinació de la resistència a la càrrega puntual. Aquesta determinació correcta és bastant fiable quan es disposa d’un nombre suficient d’assajos amb provetes de la mateixa naturalesa, però habitualment no és així, i s’ha d’aplicar un factor de correcció per grandària F = (De / 50)α, amb un α= 0,45. En aquest treball s’estudia l’adequació d’aquest factor i s’inicia l’estudi d’un factor alternatiu, per al qual es proposa una expressió en què l’exponent αés del tipus α*= C1 – C2 x Is(50),F, on Is(50),F és l’índex de resistència a la càrrega puntual obtingut amb el factor F normatiu. També, és important conèixer, abans de fer els assajos de PLT, les dimensions òptimes de les provetes (relació L / D) per a una aplicació adequada de la càrrega (P). El treball se centra en les calcàries de la Comunitat Valenciana (Espanya), perquè representen un percentatge molt elevat de les roques d’aquesta comunitat. Per a executar-lo, s’han dut a terme més de 700 assajos entre camp i laboratori, dels quals 346 són assajos de PLT, 45 assajos d’RCS i la resta són determinacions d’altres paràmetres caracteritzadors, com ara: pes específic i porositat, durabilitat a l’enfonsament (slake durability), velocitat ultrasònica, etc. Amb totes aquestes determinacions es pretén iniciar una base de dades per a futures investigacions.

 

Paraules clau

Resistència a la càrrega puntual. Assaig de càrrega puntual (PLT). Assaig Franklin. Factor de correcció per grandària. Resistència a la compressió simple (RCS). Correlació. Modelització. Mecànica de roques.

 

 

Free Joomla! template by L.THEME

utilizamos cookies propias y de terceros por motivos de seguridad, mejorar la experiencia del usuario y conocer sus hábitos de navegación. Si continuas navegando, entendemos que admites nuestra política de cookies.